top of page

ENERGIMERKING / ENERGIRÅDGIVNING
Yrkesbygg / næringsbygg og bolig

For alle yrkesbygg og boliger over 50 m² som skal selges eller leies ut skal energiattesten brukes i markedsføringen. Yrkesbygg / næringsbygg over 1 000 m² skal alltid ha gyldig energiattest - uavhengig av bruk/formål.

 

VERITAKST kan, i samarbeid med kvalifisert energirådgiver, foreta en detaljert energimerking av ditt bygg.

Hovedmålet med energimerkingen er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygg mer energieffektive. Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Energikarakteren og dens skala går fra A som best til G som dårligst, og er delt inn på følgende måte:

A-B:

Lavenergibygninger, passivhus og lignende. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

C:

Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.

D-G:

Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre bygninger som ikke er rehabilitert, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

Av energiattesten som utarbeides får man et energimerke ihht. de dataene som er samlet inn/beregninger gjort, og du får en kortfattet oversikt over hvilke tiltak du kan utføre for å gjøre bygningen din mer energieffektiv. Energiattesten er normalt gyldig i 10 år.

Energimerking av næringsbygg er mer omfattende enn energimerking av bolig. Her må det normalt også innhentes mer dokumentasjon mht. effekt og tilstand på relevante tekniske anlegg. For kjelanlegg og varmeanlegg basert på fossilt brensel, samt for klimaanlegg, skal det gjennomføres energivurdering hvert 4. år. Det kan for øvrig også være nyttig å foreta en termografering for videre anbefaling mht. tiltak.

Les mer om energimerking på Energimerking.no.

Det er for øvrig Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fører tilsyn med energimerkingen.

VERITAKST | Energimerking av bolig | Energiattest
Energimerket ENOVA
Energirådgivning ENOVA
bottom of page