top of page
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Boligsalgsrapport | Tilstandsrapport | Tilstandsgrad | Boligsalg | Boligtakst | Stavanger Øst | Storhaug | Stavanger Sentrum | Eiganes og Våland | Hundvåg | Hillevåg | Hinna | Mariero | Madla | Gausel | Forus | Sandnes | Kvernevik | Hafrsfjord | Tananger | Tasta | Randaberg | Rennesøy

TILSTANDSRAPPORT / BOLIGSALGSRAPPORT

Skal du selge bolig? Da trenger du en boligtakst. En tilstandsrapport, også kalt boligsalgsrapport, er boligens viktigste dokument før salg av bolig.

 

VERITAKST kan bistå deg i prosessen sammen med eiendomsmegler, eller dersom du velger å stå for boligsalget selv gjennom andre "megle selv" tjenester.

Tilstandsrapporten ved boligsalg utføres nå i henhold til ny Norsk Standard (NS 3600), og i tråd med øvrige retningslinjer gitt av Norsk takst. Rapporten vil være tilpasset ny avhendingslov (01.01.22), og har som overordet formål å beskrive byggets tilstand. En beskrivende og presis takstrapport er viktig for å minimere en potensiell konflikt ved en boligtransaksjon, og for å besørge en trygg bolighandel. De aktuelle områdene i boligen graderes basert på tilstandsgrad; TG 0 - TG 3; herunder ingen til kraftige symptomer.

 

Les mer om den nye boligsalgsrapport / tilstandsrapport på Norsk takst sine sider ved å trykke her.

En tilstandsrapport kan også være aktuell i forbindelse med for eksempel refinansiering av lån, arvet bolig der man ønsker en mer detaljert rapport før deling av bo, eller at du som huseier selv ønsker å vite noe om byggets tilstand og hva som bør utføres av arbeid.

 

Tilstandsrapporten kan videre danne grunnlag for en utvidet vedlikeholdsplan ved behov.

bottom of page