VERITAKST | Takst | Rådgivning | Næring | Eiendom | Bolig | Tilstand | Verditakst | Skade | Innbo
VERITAKST | Takstmann Stavanger

Takst & Rådgivning

Næringseiendom | Bolig | Innbo og løsøre

Verdi | Tilstand | Skade | Uavhengig kontroll

Norsk takst | VERITAKST
Kunstvisning
OM VERITAKST

VERITAKST er sertifisert medlem av Norsk takst, bransjeorganisasjonen for norske takstforetak, og Norsk Naturskadepool.

Navnet VERITAKST har sitt opphav fra ordet veri som stammer fra det latinske ord verus. Verus betyr sann / sannhet.

Vi jobber etter mottoet "Kompetanse du kan stole på" - tuftet på Norsk takst sine tre grunnpilarer; Tillit, Trygghet og Troverdighet.

Vår takstmann tilstreber rask responstid, kompetente råd og troverdige takster - og har alltid et sterkt kundefokus.

Vi har Rogaland fylke (Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Ryfylke og Jæren) som primært nedslagsfelt for våre tjenester, men tilbyr både rådgivning og fjerntakst / kontortakst i det ganske land.

Juridisk navn / org.nr.:

Veritakst AS / 923 822 356

 

Besøks- og postadresse:

Borgenkvartalet

Kvitsøygata 19B (4.etg)

4014 Stavanger

 

E-postadresse:

post(at)veritakst.no

 

Telefon:

(+47) 403 23 800
 

FØLG OSS

 • VERITAKST | Facebook
 • VERITAKST | LinkedIn
 
 

OLE A. STRØMME

 • linkedin
VERITAKST - Kompetanse du kan stole på | Takstmann Stavanger | Medlem av Norsk takst

Kompetansefelt:

 • Verditakst av næringseiendom / næringsbygg, næringstomt og utbyggingsområder

 • Verditakst av boliger og tomter / tomtetakst

 • Takst av innbo og løsøre - privat og næring

 • Skadetakst bygning

 • Takst av naturskader (godkjent i Norsk Naturskadepool​)

 • Tilstandsvurdering / reklamasjon ved utleie av bolig

 • Byggelånskontroll og forhåndstakst

 • Uavhengig kontroll (våtrom / trykktesting)

 • Reklamasjonstakst på våtrom m.m.

PER SANNE

 • linkedin

Kompetansefelt:

 • Verditakst av næringseiendom / næringsbygg, tomter og utbyggingsområder

 • Takst og rådgivning ved ekspropriasjon

 • Bedriftsrådgivning:

  • Verdivurdering ved fusjon / fisjon

  • Verdivurdering ved arv

 • Rådgivning og verdivurdering ved generasjonsskifte

 • Eiendomsutvikling

 • Styrearbeid

TJENESTER

VERITAKST - Kompetanse du kan stole på | Takstmann Stavanger | Stavanger Øst | Storhaug | Stavanger Sentrum | Eiganes og Våland | Hundvåg | Hillevåg | Hinna | Mariero | Madla | Gausel | Forus | Sandnes | Kvernevik | Hafrsfjord | Tananger | Tasta | Randaberg | Rennesøy

NOEN AV TJENESTENE VI LEVERER

 
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Næringstakst | Næringseiendom | Ekspropriasjon (Image by Magne)

NÆRINGSTAKST -

TAKSERING AV NÆRINGSEIENDOM

OG UTBYGGINGSOMRÅDER

Takst av næringseiendom / næringsbygg, tomter, utbyggingsområder, samt takst ved ekspropriasjon og stripeerverv.

Trenger du uavhengig takst eller rådgivning i forbindelse med grunnlag for eiendomsskatt og/eller formuesskatt, refinansering, eller salg av din næringseiendom? Er din eiendom rammet av ekspropriasjon / grunnerverv? Eller skal du kjøpe en næringseiendom eller en tomt for investering og/eller utvikling?

 

Vår takstmann kan hjelpe deg med å gi råd og sette pris på dine verdier uansett formål for taksten, og har allsidige kompetanse innenfor verditaksering av næringseiendom og omkringliggende fagfelt.

VERITAKST er seritifisert i Norsk takst for taksering av næringseiendom og utbyggingsområder. Våre rapporter er i tråd med Norsk takst sine retningslinjer, og baserer seg på internasjonal takststandard.

 

Les mer om verditaksering av næringseiendom ved å klikke her.

 

SKADETAKST / NATURSKADE
- TAKST INNBO / BYGNING

VERITAKST er sertifisert i Norsk takst for taksering av bygningskade, skade på innbo / løsøre og driftsløsøre, og naturskade

Vår takstmann takserer og bistår i alle typer skader; for forsikringsselskap, andre selskap og privatpersoner;

både på bygning, innbo / løsøre og driftsløsøre:

 • Vannskade

 • Brannskade

 • Naturskade

 • Kaskoskade

 • Skader etter boligutleie

 • Innbrudd/tyveri og hærverk

Klikk her for mer info om de forskjellige skadetypene.

Kan du dokumentere verdiene i ditt hjem?

Les mer om innbo og løsøre - dine verdier i hjemmet - ved å klikke her.

VERITAKST har bred erfaring og kompetanse i forbindelse med taksering av innbo og løsøre. Vi utfører også skadeoppdrag som fjerntakst / kontortakst i hele landet - da primært på privat innbo og løsøre og driftsløsøre saker - privat og næring.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Skadetakst | Bygningsskade | Skade på innbo og løsøre | Vannskade | Brannskade | Naturskade
 
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Takst ved utleie av bolig | Boligutleie | Utleiebolig | Leietaker | Erstatning

TAKST VED UTLEIE AV BOLIG /
NÆRINGSLOKALE

Leier du ut bolig eller næringslokale?

VERITAKST har lang erfaring med å dokumentere tilstand før (og etter) utleie. Dette gir både utleier og leietaker en sikkerhet dersom det skulle oppstod en tvist etter eller underveis i utleieforholdet.

Vår takstmann kan hjelpe deg med å vurdere om og når noe er å anse som slitasje utover normal, påregnelig slitasje. Vi bistår i oppstått konflikt, og kan kalkulere kostnad for tilbakeføring tilbake til forventet stand.

Vi kan også utføre en slik gjennom / rapport for næringsbygg, og da vurdere om hva som er å anse som slitasje utover normalen ved tilbakelevering - og innenfor de reguleringer som ligger i leiekontrakten med hensyn til både utleiers og leietakers ansvar.

Les mer om taksering ved utleie av bolig og næringslokale ved å klikke her.

Husleie.no gir det også mange nytte artikler som omhandler mange aspekter ved boligutleie.

 

3D FOTODOKUMENTASJON
- SKANNING OG OPPMÅLING

VERITAKST samarbeider med FotoBIM, og kan utføre fotodokumentasjon til alle typer formål - både innen industri og eiendom / bygg.

Digitale fotokopier har stor anvendelighet, bruks- og nytteverdi. Uttrykket Et bilde sier mer enn tusen ord  kommer til sin fulle rett her.

 

3D dokumentasjon gir et unikt øyeblikksbilde av status og tilstand slik den er på befaringsdagen, og kan benyttes til mange typer formål:

 • Digitale fotokopier av fysiske områder innen bygg og anlegg, maritim industri, m.m.

 • Fotodokumentasjon før grunnarbeid / sprengning

 • Dokumentasjon av tilstand før utleie

 • Oppmåling av areal og generering av plantegninger

 • Virtuell visning av eiendom, boliger og butikker

For områder med vanskelig tilkomst, samt dokumentasjon av tomter / større områder, benyttes drone.

Matterport.jpg
 
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Bygge bolig | Byggelån | Byggelånskontroll | Byggelånsoppfølging | Forhåndstakst

BYGGELÅNSKONTROLL
OG FORHÅNDSTAKST

Skal du ha byggelån i banken ifm. boligbygging eller et større renoveringsarbeid? VERITAKST følger opp ditt byggeprosjekt på vegne av långiver.

Långiver kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med byggelån i byggetiden. Som byggelånskontrollør påtar VERITAKST seg ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen.

Eventuell teknisk kontroll sørger byggherren for selv.

I forkant; herunder i forbindelse med finansiering av byggeprosjekt; krever långiver ofte en forhåndstakst som garanti og sikkerhet før byggelån innvilges. Hensikten med forhåndstaksten er å estimere prosjektets verdi ved ferdigstillelse.

Når bygget står ferdig foretas det ofte en avsluttende verditakst - både for en sluttdokumentasjon opp mot banken, samt til personlig bruk for ved til eksempel innhenting av tilbud på langsiktig finansiering/refinansiering.

 

EIERSKIFTE /

REKLAMASJONSTAKST

Har du oppdaget uventede feil og mangler med din bolig? Eller kanskje du har fått utført en jobb som ikke er i tråd med avtale, og som du ønsker å reklamere på?

Er boligen i langt dårligere forfatning enn det man burde kunne forvente? Skjulte feil eller mangler? Har du vært uheldig med arbeidene som du har fått utført i ditt hjem: Vi hjelper deg med å vurdere og taksere skadene, og bistå deg i eierskiftesak mot selger og i reklamasjonssaker for øvrig.

VERITAKST har spesialkompetanse innen murerarbeid, herunder også våtrom. Vår takstmann på området innehar Mesterbrev for murerfaget.

Les mer om reklamasjonstakst, for eksempel i forbindelse med eierskifte eller mangelfullt utført håndverksarbeid, ved å klikke her.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Ny bolig | Eierskiftetakst | Reklamasjon | Reklamasjonstakst | Feil og mangler
 
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Sola | Randaberg | Sandnes | Rogaland | Boligsalgsrapport | Tilstandsanalyse

TILSTANDSRAPPORT /

BOLIGSALGSRAPPORT

Skal du selge bolig? Da trenger du en boligtakst. En tilstandsrapport, også kalt boligsalgsrapport, er boligens viktigste dokument før salg av bolig.

 

VERITAKST kan bistå deg i prosessen sammen med eiendomsmegler, eller dersom du velger å stå for boligsalget selv gjennom andre "megle selv" tjenester.

Tilstandsrapporten ved boligsalg utføres nå i henhold til ny Norsk Standard (NS 3600), og i tråd med øvrige retningslinjer gitt av Norsk takst. Rapporten vil være tilpasset ny avhendingslov (01.01.22), og har som overordet formål å beskrive byggets tilstand. En beskrivende og presis takstrapport er viktig for å minimere en potensiell konflikt ved en boligtransaksjon, og for å besørge en trygg bolighandel. De aktuelle områdene i boligen graderes basert på tilstandsgrad; TG 0 - TG 3; herunder ingen til kraftige symptomer.

 

Les mer om den nye boligsalgsrapport / tilstandsrapport på Norsk takst sine sider ved å trykke her.

 

Klikk her for full oversikt over tjenestetilbudet til VERITAKST

Trenger du takst og rådgivning av en uavhengig takstmann?

 

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg!

VERITAKST - Kompetanse du kan stole på | Takstmann Stavanger | Stavanger Øst | Storhaug | Stavanger Sentrum | Eiganes og Våland | Hundvåg | Hillevåg | Hinna | Mariero | Madla | Gausel | Forus | Sandnes | Kvernevik | Hafrsfjord | Tananger | Tasta | Randaberg | Rennesøy

VERDITAKST BOLIG

Selge bolig, bygge bolig, refinansiere, renovere, arv, skifte av bo? Vi utfører verditakst av bolig til alle typer formål.

Trenger du en uavhengig takst, eller rådgivning i forbindelse med salg av bolig? Kanskje du går med planer om å refinansiere i forbindelse med å frigjøre kapital til oppussing eller for bedre betingelser på ditt boliglån, og lurer på hva bolig din er verdt?

 

Da trenger banken en verditakst av en uavhengig aktør. ​ En verditakst av bolig er nyttig i mange sammenhenger - også ved verdifordeling i forbindelse med generasjonsskifter som arv - og skifte av bo samlivsbrudd / skilsmisse og ved dødsfall.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Verditakst Bolig | Boligsalg | Arveoppgjør (Image by Bernard Hermant)
 

Vår takstmann kan hjelpe deg med å gi råd og sette pris på dine verdier uansett formål for taksten, og har allsidig kompetanse innenfor verditaksering av boliger og omkringliggende fagfelt.

 

KONTAKT VERITAKST

 

 

Du kan også nå oss

på vårt hovednummer

403 23 800

8 - 16 (man - fre)

 

Du finner oss i 4. etasje i Kvitsøygata 19B - Borgenkvartalet

Stavanger Øst - midt imellom Tou Scene og Ostehuset

 

 

Du finner oss i 4. etasje i

Kvitsøygata 19B - Borgenkvartalet

Stavanger Øst - midt imellom Tou Scene og Ostehuset

 

 

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

ved forespørsel om takstbistand,

eller send oss en e-post på:

post(at)veritakst.no