3D FOTODOKUMENTASJON
- SKANNING OG OPPMÅLING

VERITAKST samarbeider med FotoBIM, og kan utføre fotodokumentasjon til alle typer formål - både innen industri og eiendom / bygg.

Digitale fotokopier har stor anvendelighet, bruks- og nytteverdi. Uttrykket Et bilde sier mer enn tusen ord  kommer til sin fulle rett her.

 

3D dokumentasjon gir et unikt øyeblikksbilde av status og tilstand slik den er på befaringsdagen, og kan benyttes til mange typer formål:

  • Digitale fotokopier av fysiske områder innen bygg og anlegg, maritim industri, m.m.

  • Fotodokumentasjon før grunnarbeid / sprengning

  • Dokumentasjon av tilstand før utleie

  • Oppmåling av areal og generering av plantegninger

  • Virtuell visning av eiendom, boliger og butikker

For områder med vanskelig tilkomst, samt dokumentasjon av tomter / større områder, benyttes drone.

VERITAKST | 3D Fotodokumentasjon

I samarbeid med

FotoBIM.png