top of page

ARVETAKST / SKIFTETAKST

VERITAKST vurderer boets markedsverdi gjennom en uavhengig takst / verdivurdering 

VERITAKST har spesialkompetanse på takst / verdivurdering av blant annet innbo og løsøre. Vår takstmann kan bistå privatpersoner, advokater / bostyrere og næringsforetak med takst og fordeling av bo - det være seg ved arv og skifte, eller ved samlivsbrudd.

En takst som avholdes over eiendeler i et dødsbo skal i dag gjenspeile reell markedsverdi.  Markedsverdien er dog ingen fast størrelse, og er basert på takstmanns skjønn og kunnskap, innhentede opplysninger og markedsvurderinger, samt øvrig fagekspertise. Dersom partene står langt fra hverandre er en metode å avholde to uavhengige takster, og basere markedsverdien på et gjennomsnitt av de respektive takster.

 

I en tvistesak anbefales det at takstmann engasjeres av en uavhengig bobestyrer, og ikke av arvinger som har interesse av at taksten blir høy eller lav. Ved behov, der det dreier seg om spesielle objekter, kobler vi på ytterligere fagekspertise - etter nærmere avtale med oppdragsgiver.

Vår takstmann kan også bistå med verditakst av bolig og eiendom i forbindelse med ovennevnte, samt ved fisjon og fusjon.

VERITAKST | Takstmann Stavanger | Arvetakst | Skiftetakst | Takst ved arv | Takst ved skilsmisse | Deling av bo | Innbo og løsøre | Takst ved fisjon og fusjon
bottom of page