VERITAKST | Takstmann Stavanger | Teknisk Due Dilligence | Vedlikeholdsplan | Teknisk tilstandsanalyse | Selskapsgjennomgang ved kjøp og salg av eiendom | Næringseiendom

TEKNISKE DUE DILIGENCE
Tilstandsanalyse NS 3424 og vedlikeholdsplan

VERITAKST utfører, i samråd med samarbeidspartner, teknisk gjennomgang / rådgivning ved kjøp, salg og drift av næringseiendom.

  • Vår takstmann foretar en vurdering av bygningens tilstand med basis i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk.

  • Vi kommer med en vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold (vedlikeholdsplan) - et viktig moment både for å beregne felleskostnader og budsjettere ut fra et fremtidig behov.

  • I samarbeid med teknisk fagekspertise (for el-installasjoner, VVS, brann- og miljøteknikk) vurderes tekniske installasjoner; herunder også en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold.​​

  • Vår takstmann kan foreta en gjennomgang av lovmessige forhold og eventuell registrering av avvik, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen.