top of page
VERITAKST | Takstmann Stavanger | Takst ved utleie av bolig | Boligutleie | Utleiebolig | Leietaker | Relocation | Slitasje | Erstatning

TAKST VED UTLEIE AV BOLIG /
NÆRINGSLOKALE

Leier du ut bolig eller næringslokale?

VERITAKST har lang erfaring med å dokumentere tilstand før (og etter) utleie. Dette gir både utleier og leietaker en sikkerhet dersom det skulle oppstod en tvist etter eller underveis i utleieforholdet.

Vår takstmann kan hjelpe deg med å vurdere om og når noe er å anse som slitasje utover normal, påregnelig slitasje. Vi bistår i oppstått konflikt, og kan kalkulere kostnad for tilbakeføring tilbake til forventet stand. Vi kan utføre denne typen takst også på næringsbygg, og da vurdere om noe er å anse som slitasje utover normalen - herunder hva som vil være å anse som påregnelig og ikke.

I private leieforhold er det Husleieloven som regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Loven er ufravikelig, hvilket innebærer at leietaker ikke kan gis dårligere rettigheter eller strengere plikter enn det som fremgår av lovteksten. Loven forutsetter at det ligger en leiekontrakt i bunn.

 

Ved leie i næring, det vil si lokaler, lager, kontorer, forretninger mv. mellom næringsdrivende og foreninger m.m., vil partene ha full avtalefrihet - med unntak av de bestemmelser som fremgår i husleieloven § 1-2 annet ledd vedr. ufravikelighet.
 

Husleieloven regulerer flere forhold; deriblant både utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt. Utgangspunktet for ditt vedlikeholdsansvar som leietaker beskrives i Husleielovens § 5-3 som følger:

 

Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser,
kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen. Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr.

 

For utleier så ligger ansvaret på bygningsmassen og dets vedlikehold - innvendig som utvendig. Herunder vedlikehold av vegger, dører, vinduer, fasader m.m.

 

Husleieloven regulerer også tilbakelevering av leieobjektet, og det fremgår av loven at leieobjektet - ved leieforholdets opphør - skal leveres tilbake i alminnelig god stand. Om ikke annet er avtalt skal boligen/utleiedelen være ryddet, rengjort og ellers i samme
stand som ved overtakelse, bortsett ifra det som skyldes påregnelig slitasje og elde.

Vurdering av hva som er påregnelig, normal slitasje og slitasje utover normalen og det forventede, samt kalkulasjon av kostnad, bistår vi deg med.

bottom of page