top of page
VERITAKST | Våtromskontroll ved oppussing av bad

KONTROLL AV IKKE-SØKNADSPLIKTIGE VÅTROM - VED REHABILITERING O.L.

Tenker du å pusse opp badet ditt? VERITAKST anbefaler at en takstmann / uavhengig kontrollør sjekker arbeidene også for ikke-søknadspliktige våtromsarbeid.

 

Hvorfor? Det gir deg en sikkerhet på at du får levert kvalitet, og at du får et bad som er tett, og som er utført etter de krav og ytelser som fremgår av teknisk forskrift.

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) sier at:

 

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.

(ref. § 13-15 i TEK17 om Våtrom og rom med vanninstallasjoner)

Konsekvensen av dårlig utført våtromsarbeid kan være store, og ofte oppdager man gjerne ikke feilene før det har gått en stund. I ytterste konsekvens får man levert et våtrom som ikke er tett (tilstandsgrad 3), eller et våtrom som får tilstandsgrad 2 i en tilstandsrapport fordi fallet på baderomsgulvet er utilstrekkelig. Man kan simpelthen ende opp med å ha betalt mye penger for dårlig utført arbeid.

VERITAKST kan hjelpe deg med å sjekke at arbeidene er tilstrekkelige prosjektert - det vil si at vi i forkant av arbeidene sjekker at prosjektering (det vil si tegning av våtrom som viser slukets plassering i plan og høyde, samt fallretning) foreligger, og at den ivaretar veiledning til teknisk forskrift. Når membran er lagt/smørt, kommer vi inn for kontroll av sluk, membran-system, sisterneløsning og fall - og dokumenterer dette med bilder og eventuelle avvik som utførende anbefales rettet opp i før arbeidene kan fortsette.

Vi vil også sjekke at produktene som brukes til våtrommets tettesjikt er av riktig og egnet kvalitet.

Kostnaden for en slik kontroll er lav om man tenker hva et bad koster, og spesielt hvor dyrt et bad kan bli om det er gjort feil - og man potensielt må igjennom en lang og frustrerende reklamasjonsprosess. Husk at garantien for utført arbeid normalt kun varer i 5 år, og forutsetter også at firmaet du har benyttet fortsatt eksisterer for at du skal kunne fremsette et krav. Husk at feilen må reklameres på innen rimelig tid, fortrinnsvis så snart bruker er blitt gjort kjent med/har oppdaget feilen.

bottom of page