top of page
VERITAKST | Om takstmannen (Image by Stephen Crowley)

OM

TAKSTMANNEN

Veritakst

HVA GJØR EN TAKSTMANN?

Å taksere stammer i fra det latinske ordet taxare som betyr å "fastsette en tings verdi". Taksering foregår når man setter verdi på / vurderer verdien av fast eiendom eller innbo og løsøre - for eksempel i forbindelse med skadeoppgjør, reklamasjon, salg, arveoppgjør, ekspropriasjon, ved beregning av skatt / formuesgrunnlag, og så videre. Formålene for en takst er mange.

Ved et boligsalg utarbeider takstmann tilstandsanalyse av boligen, og utfører en verditakst. I byggekonflikter, reklamasjoner og tvister blir takstmannen ofte innhentet som en uavhengig tredjepart. Ved skade er det en takstmann, sertifisert for skadetakst, som befarer og vurderer skadeomfang

 

Vår takstmann jobber innen en rekke områder, blant annet:

 • Næringstakst: Taksering av næringseiendom og utbyggingsområder

 • Skadetakst: Taksering av bygningsskade og skade på innbo / løsøre og driftsløsøre

 • Naturskadetakst: Typisk ved taksering av skader forårsaket av storm, flom, skred eller lignende

 • Takst ved boligutleie: Det være seg vurdering av slitasje og skade utover normalen etter utleie, og ikke minst dokumentasjon av boligens tilstand før boligen leies ut

 • Arvetakst / skiftetakst: Takst ved arveoppgjør, dødsbo, skifte ved skilsmisse, konkurs, o.l.

 • Verditakst / lånetakst og forhåndstakst av boliger og hytter  - bygning og tomt

 • Tilstandsrapport / tilstandsanalyse, samt energimerking, av boliger og hytter

 • Reklamasjonstakst: Det være seg etter eierskifte, eller ved reklamasjon på feil og mangler ved arbeid du har fått utført på din bolig

 • Bistand ved boligkjøp: Det kan være gunstig å ha med seg en bygningssakkyndig på visning som kan bistå deg med å vurdere boligen opp mot tilstandsrapporten og egenerklæringsskjema

 • Vedlikeholdsplan: Utarbeidelse av vedlikeholdsplan for din bolig som viser hvilke tiltak som må påregnes de neste årene, og estimerte kostnader for dette

 • Våtromskontroll: Uavhengig kontroll av våtrom. VERITAKST har lang erfaring med våtrom             - både som utførende, prosjekterende og kontrollerende

 • Byggelånskontroll: Som byggelånskontrollør påtar VERITAKST seg ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen

VERITAKST er sertifisert i Norsk takst, og følger Norsk takst sine etiske retningslinjer og regler for god takseringsskikk. Les mer om takstmannens kompetanse ved å klikke her.

VERITAKST - Medlem av Norsk takst
bottom of page