top of page

REKLAMASJONSTAKST
Ved eierskifte og håndverkerfeil

Har du oppdaget uventede feil og mangler med din bolig? Eller kanskje du har fått utført en jobb som ikke er i tråd med avtale, og som du ønsker å reklamere på?

Er boligen i langt dårligere forfatning enn det man burde kunne forvente? Skjulte feil eller mangler? Vår takstmann hjelper deg med å vurdere og taksere skadene, og bistå deg i eierskiftesak mot selger og i reklamasjonssaker for øvrig.

VERITAKST har spisskompetanse innen blant annet vurdering av feil og mangler ved våtrom.

Hva innebærer takstmannens rolle ved en reklamasjonstakst:

  • Takstmann foretar en objektiv vurdering av tekniske sider ved det/de reklamerte forhold.

  • Takstmann vurderer årsakssammenheng og omfang av feil og mangler / skader – herunder også faktainnsamling.

  • Takstmann går igjennom gjeldende kontrakter (hva som er avtalt) dersom det foreligger, og avklarer referansenivå. Referansenivået  beskriver de gjeldende krav for bygget eller bygningsdelen.

  • For eldre bygg må takstmann ta stilling til alder og slitasje og vekte/vurdere dette opp mot hva man som kjøper kan forvente - hensynstatt generelle levetidsbetraktninger / forventet levetid for bygningsdelen(e).

  • Takstmann må foreta en grundig gjennomgang av de opplysninger som er gitt om bygningsdeler det er reklamert på, og feilens/mangelens vesentlighet.

 

  • Takstmann utarbeider, etter avtale med oppdragsgiver, en reparasjonsbeskrivelse og beregning av reparasjonskostnader.

       

  • De juridiske vurderinger overlates normalt til saksbehandler og/eller jurist.

bottom of page