BYGGELÅNSKONTROLL /
FORHÅNDSTAKST

VERITAKST følger opp ditt byggeprosjekt på vegne av långiver

Långiver kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med byggelån i byggetiden. Som byggelånskontrollør påtar VERITAKST seg ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen. Eventuell teknisk kontroll sørger byggherren normalt for selv.

Hvordan utføres byggelånskontroll?

VERITAKST følger opp ditt byggelån ved å utføre en fysiske byggelånskontroll på byggeplassen i tråd med betalingsplanen / inngående fakturaer i fra den utførende entreprenøren. De verdier som er tilført byggeprosjektet kontrolleres opp mot de fakturabeløp entreprenøren / underleverandører krever.

Antall kontroller varierer ut ifra prosjekts størrelse - men normalt minimum 5 kontroller gjennom byggeprosjektets fremdrift. For at en byggelånskontroll skal være mest smidige for alle parter, og for å holde kostnadene nede - både med hensyn til prosjektledelse og byggelånskontroll - anbefaler VERITAKST en betalingsplan etter gitte milepæler. Byggeprosjektets fremdrift styres og faktureres da i henhold til betalingsplanen, og gir forutsigbarhet både for entreprenør, tiltakshaver, byggelånskontrollør og bank.

 

Kontrollene og milepælene kan være som følger:

  1. Første byggelånskontroll: Når grunnarbeid / grunnmur er ferdig

  2. Andre byggelånskontroll: Når huset er lukket / før isolering

  3. Tredje byggelånskontroll: Når ferdig isolert og plastret innvendig, og det meste av innvendige arbeider er ferdige

  4. Fjerde byggelånskontroll: Når det meste av arbeidene er ferdig på byggeprosjektet, og typisk rundt 85-90% av verdiene er tilført

  5. Femte byggelånskontroll: Før ferdigbefaring og overtakelse - herunder ved konvertering av byggelånet

I forkant; herunder i forbindelse med finansiering av byggeprosjekt; krever långiver ofte en forhåndstakst som garanti og sikkerhet før byggelån innvilges. Hensikten med forhåndstaksten er å estimere prosjektets verdi ved ferdigstillelse.

Når bygget står ferdig, ved konvertering av byggelånet, foretas det ofte en avsluttende verditakst - både for en sluttdokumentasjon opp mot banken, samt til personlig bruk for ved til eksempel innhenting av tilbud på langsiktig finansiering/refinansiering.

 

Se vår presentasjon om verdivurdering / verditakst av bolig ved å trykke her.

VERITAKST bistår deg gjennom hele byggeprosjektet.