top of page

EFFEKTIVISER FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV DITT BYGG MED BRUK AV 3D TEKNOLOGI

Effektiv og god forvaltning av bygg og eiendom blir stadig viktigere i et marked preget av et økende kostnadsbilde og økt fokus på miljø. Gjør forvaltningssystemet enda mer effektivt ved å digitalisere byggene ved hjelp av 3D skanning.

Digitale fotokopier, ofte kalt "digital tvilling" på fagspråket, har stor anvendelighet, bruks- og nytteverdi - også vurdert opp mot forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygg.

3D skanning med laser, evt. i kombinasjon med dronefotografi, gir deg en digital kopi av eiendommen akkurat slik den er i dag.

 

En digital tvilling er den beste dokumentasjonen du kan dele med entreprenører og andre aktører som skal finne nye løsninger, prise anbud, eller på annen måte levere noe til eiendommen. Samtlige parter får et felles utgangspunkt, og ikke minst lavere kostnader med å delta i prosessen (sparer kjøring mv.). Som eiendomsforvalter sparer du mye tid i forhold til fysiske visninger og anbudsunderlag. Tid og penger spart, og miljø spart i form av mindre CO2 fotavtrykk ved redusert bruk av bl.a. papir, reiser og fysiske møter.

 

Nytteverdien kommer til syne både ved små og store jobber / anbud - alt ifra vask av fasader, vinduer og annet vedlikeholdsarbeid, til store anbud. Send en e-post med lenke til den digitale tvilling til aktuelle tilbydere, og be om pris på jobben. Tilbyderen åpner 3D-modellen, og kan se igjennom bygget på egen hånd og prise jobben basert på de spesifiseringer som er lagt til grunn av oppdragsgiver. Du velger selv om du vil ha en tidsbegrenset tilgang på modellen.

Den digitale tvilling kan også brukes til å dokumentere nye og gamle installasjoner, hvor de er plassert i bygget, hvem som er servicepartner, serviceintervall, hvilken modell, lenke til rutiner, bruksanvisning, mv. Her kan man legge inn alle mulige infopunkt, såkalte "Mattertags", etter behov - med og uten lenker til ytterligere info. Dette vil bli en virtuell og integrert del av ditt forvaltningssystem som kommer både forvaltere, teknikere, anbudstilbydere, leietakere, eiere, osv. til gode.

Engasjer, imponer og øk tilgjengelighet for visning med en digital 3D visning til potensielle nye kunder og leietakere. Sett enkelt startpunkt for 3D visningen i den seksjonen du skal leie ut, del den med potensielle nye leietakere, og vis frem lokalene digitalt. Dette skiller deg positivt ut, samtidig som du tiltrekker ditt objekt mer trafikk / økt profilering, og et bredere nedslagsfelt mht. 24/7 tilgang på visning av bygg.

Er du ute etter måter å profilere, effektivisere og få ned CO2 fotavtrykket på ditt bygg? Da bør du tenke i retning 3D skanning og digitalisering av ditt bygg.

bottom of page