top of page
ØVRIGE TJENESTER | VERITAKST

ENERGIRÅDGIVNING

Går du med planer om å totalrenovere din bolig? Eller kanskje du trenger kvalifisert veiledning for å oppgradere din bolig slik at den blir mer energivennlig, med økt innekomfort.

VERITAKST gir, gjennom samarbeidspartner/energirådgiver, råd som kan gi deg økt energieffektivitet og således en lavere strømregning. 

  • Vi tilbyr termografering for å kartlegge hvor i boligen det er kuldebroer / luftlekkasjer som fører til unødvendig trekk og unødige fyringskostnader, og hvilke enkle tiltak som kan utføres for å gjøre boligen tettere.

  • Vi kan hjelpe deg med å uføre energimerking av bolig, og gi råd for tiltak som kan gi deg lavest mulig energimerke (jo lavere jo bedre - gunstig eksempelvis ved salg av bolig).

  • Skal du i gang med totalrenovering, og vurderer å oppgradere hele bygningskroppen? Da kan vi levere en totalpakke for å kartlegge energitiltakene som passer for din bolig. Pakken inkluderer både tiltaksplan og energimerking. ENOVA dekker inntil kr 5000,- av dine dokumentert utlegg for rådgivningen. Les mer om ordningen rundt energirådgivning på ENOVA sine sider.

bottom of page