top of page

 

Trenger du uavhengig takst eller rådgivning i forbindelse med eiendomsskatt, formuesskatt / vurdering av formuesgrunnlag knyttet opp mot næringseiendom, eller ved salg eller refinansiering av en eller flere næringseiendommer eller utbyggingsområder?

 

Er din eiendom rammet av ekspropriasjon / grunnerverv?

Eller skal du kjøpe en næringseiendom eller en tomt for investering og/eller utvikling?

 

Vår takstmann kan hjelpe deg med å gi råd og sette pris på dine verdier uansett formål for taksten, og har allsidige kompetanse innenfor verditakst av næringseiendom og omkringliggende fagfelt. VERITAKST er sertifisert i Norsk takst for taksering av næringseiendom og utbyggingsområder. Våre rapporter er i tråd med Norsk takst sine retningslinjer, og baserer seg på internasjonal takststandard.

Takstmenn sertifisert i Norsk takst, og som tilbyr tjenester innen næringseiendom, har tilleggsutdanning og kunnskap om ulike metoder for verdisetting. Takstene baseres blant annet på sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter / markedsleie, samt eventuelle kontantstrømanalyser.

 

Ved verditakst av næringseiendom er det vanligvis en analyse av leieinntektene / markedsleien og eiers kostnader som legges til grunn for verdifastsettelsen. Normalt er det begrepet "Markedsverdi" det vises til i taksten. Markedsverdi - i henhold til European Valuation Standards (EVS) 2016 Standard 1 - defineres som følger:

Det antatte beløp en eiendom kan omsettes for på takseringsdagen, i en handel mellom to uavhengige parter, en villig kjøper og en villig selger, der eiendommen er vanlig godt markedsført og begge parter har opptrådt rasjonelt – uten tvang eller tilfeldige innfall.

I takstrapporten skal takstmannen vurdere områdets generelle leienivå for næringsbygg, og i tillegg ta hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet - vurdert opp mot risikofaktorer som renterisiko, objektrisiko, markedsrisiko og byggrisiko (kurans).

Kontantstrømanalyser og vedlikeholdsplaner utarbeides på forespørsel/ved behov. Behovet avhenger av type takstobjekt, samt på hvilket nivå / hvor omfattende oppdragsgiver ønsker at taksten skal være. Herunder vurdering av tekniske installasjoner, inklusiv en vurdering av omkostninger til fremtidig drift og vedlikehold. Teknisk ekspertise (samarbeidspartnere) kobles da inn for vurdering av el-installasjoner, VVS​, brann -og miljøteknikk.

Les mer om vedlikeholdsplan ved å klikke her.

bottom of page