top of page
VERITAKST | Takst ved sprengning | Setningsskader | Rystelser (Image by Marija Zaric)

TAKST AV SPRENGNING- OG SETNINGSSKADER

Ved grave- og sprengningsarbeider på en eiendom vil typiske skader på naboeiendommen kunne være setningsskader. Det er derfor viktig å dokumentere boligens stand, og spesielt grunnmur, før, under og etter utførte arbeid om du bor utsatt til et byggeprosjekt.

Ligger ditt bygg utsatt til i forhold til arbeider ved graving og sprengning som skal pågå på en naboeiendom så kan det være lurt å dokumentere tilstand. Dersom ikke utbygger utfører fotodokumentasjon i forkant av arbeidene via intern eller ekstern takstmann kan det være lurt å engasjere egen takstmann​ for å dokumentere tilstand - spesielt før sprengning. Da har man et godt grunnlag for å kunne si noe om hvilke skader som kan ha oppstått som følge av rystelser, og vurdere årsakssammenheng.

For bygg som ligger særskilt utsatt til for skade, og kanskje spesielt eldre bygg, anbefales 3D skanning innvendig.

 

Les mer om 3D skanning ved å trykke her.

I tillegg vil en rystelsesmåler satt opp av utbygger eller underleverandør, det være seg på husveggen på din eiendom eller en nærliggende naboeiendom, gi viktige data for beregning av rystelser og hva bygget skal kunne tåle - gitt de geotekniske forhold og avstand til sprengningsområdet.

VERITAKST kan bistå både utbyggere, kommuner og privatpersoner i forbindelse med sprengning- og setningsskader. Vår takstmann hjelper deg å dokumentere skader før, og eventuelt etter, sprengningsarbeider. Ved skade så kan vi innhente alle relevante data som foreligger, og lage en rapport basert på de undersøkelser og funn som gjøres - vurdert opp mot dokumentasjon.

bottom of page